Lemmiklooma kiibistamine

Lemmiklooma kiibistamine

Lemmikloomade kiibistamist reguleerib kohalik omavalitsus ja nii on paljudes linnades koerte- ja kasside kiibistamine kohustuslik.

Näiteks Tartus kohustab 1. juulist 2015 koerte ja kasside pidamise eeskiri Tartu linnas peetavaid koeri märgistama mikrokiibiga.

Lemmik tuleb kanda Eesti Loomakaitseseltsi poolt peetavasse registrisse. Kasside ja muude lemmikloomade kiibistamine on vabatahtlik.

Samas on looma registrisse kandmine igati mõistlik, nii on leitud lemmiklooma tunduvalt lihtsam taas omanikuga kokku viia.

… et teie lemmik oleks täie tervise juures …